Post Tagged as ‘Pastor’s Blog’

உங்களுடைய ஆவிக்குரிய பகுத்தறிவை எப்படி வளர்த்துக்கொள்ளலாம்? — டஸ்டின் பென்ஞ்

How to Develop Your Spiritual Discernment – Dustin Benge. நாம் உலகத்தையே ஒரு கைக்குள் அடக்கி செல்லுகிறோம். உலகத்தில் நிகழ்கிற அனைத்து நிகழ்ச்சிகள், அரசியல், கலாச்சாரம், கட்டுரைகள், எப்போதும் ஓயாத முக்கிய செய்திகள் ஆகியவற்றினால் நாம் முடிவில்லாமல் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டுள்ளோம். நமது கிரகத்தில் உள்ள 3.5 பில்லியன் மக்கள் இந்த வகை ஊடகங்களின் பயனர்களாகவும் நுகர்வோராகவும் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளனர் என்று அதிர்ச்சியூட்டும் தகவல் அளிக்கிறது. உண்மையில், சொல்லப்போனால், நம்மில் பெரும்பாலோர் ஒவ்வொரு நாளும் சராசரியாக மூன்று மணிநேரம் இந்த இடைவிடாத சரமாரியான தகவல்களுடன் ஈடுபடுகிறவர்களாய் இருக்கிறோம். கடந்த பல மாதங்களாக, செய்திகளும் சமூக ஊடகங்களும் எவ்வளவு விரைவாக அச்சத்தையும், கோபத்தையும், மற்றும் பல்வேறு இயக்கங்களை தூண்டும் விதத்தில் இருந்ததை நாம் பார்த்திருக்கிறோம். இந்த தகவல் சுமை சில சமயங்களில் நம்மால் தாங்க முடியாததை விட அதிகமாகவும், மேலும், நாம், எதை நம்புவது என்பதை அறிய முயற்சிப்பதினால், விசுவாசிகளையும், அவிசுவாசிகளையும் ஒரே […]

Read More

சீர்திருத்த இறையியல்: எல்லா மகிமையும் தேவன் ஒருவருக்கே – ஜாஷ்வா மில்ஸ். Reformation Theology: Soli Deo Gloria – Joshua Mills.

சோலி டியோ க்ளோரியா (Soli Deo Gloria) – எல்லா மகிமையும் தேவன் ஒருவருக்கே – என்ற முழக்கம் சீர்திருத்தம் ஏற்பட்ட நாள் முதல் வந்ததாகும். அவருடைய கிருபையின் ஐஸ்வரியத்தின்படியே, நாம் இரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறோம். இதுவே கிறிஸ்தவத்தின் உயிர் நாடியாக இருக்கிறது. இவை அனைத்தும், தேவனுடைய மகிமைக்கேதுவாக, நடத்தி செல்லுகிறது. வெஸ்ட்மின்ஸ்டர் விசுவாச அறிக்கை, பின்வரும் சரியான கேள்வியை கேட்கிறது. மனிதன் படைக்கப்பட்டதின் பிரதான நோக்கம் என்ன? வேறு விதத்தில் கேட்போமானால், மனிதன் எதற்காக படைக்கப்பட்டான்? அவனுடைய வாழ்வின் நோக்கம் என்ன? இதற்குண்டான பதில்: மனிதனின் பிரதான நோக்கம், தேவனை மகிமைப்படுத்தவும், அவரில் என்றென்றும் மகிழ்ச்சியாய் இருப்பதுமே ஆகும். (ரோமர் 11:36). கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தினாலே, மீட்கப்பட்ட நாம் ஒவ்வொருத்தரும், , ஒரே ஒரு வேட்கையோடு வாழ வேண்டும்:  அதுவே, “எல்லா மகிமையும் தேவன் ஒருவருக்கே”. நம்முடைய அனைத்து செயலிலிருந்து வெளிப்படுவது : தேவன் ஒருவருக்கே மகிமை உண்டாவதாக! என்பதே. நம்முடைய வாழ்க்கையின் அனைத்து […]

Read More

இந்த விசுவாசம் உங்களுக்கு இருக்கிறதா? – ஜே.சி.ரைல். Have you got this faith? – J.C.Ryle.

“விசுவாசத்தினாலே மோசே தான் பெரியவனானபோது பார்வோனுடைய குமாரத்தியின் மகன் என்னப்படுவதை வெறுத்து, அநித்தியமான பாவசந்தோஷங்களை அநுபவிப்பதைப்பார்க்கிலும் தேவனுடைய ஜனங்களோடே துன்பத்தை அநுபவிப்பதையே தெரிந்துகொண்டு,   இனிவரும் பலன்மேல் நோக்கமாயிருந்து, எகிப்திலுள்ள பொக்கிஷங்களிலும் கிறிஸ்துவினிமித்தம் வரும் நிந்தையை அதிக பாக்கியமென்று எண்ணினான்.விசுவாசத்தினாலே அவன் அதரிசனமானவரைத் தரிசிக்கிறதுபோல உறுதியாயிருந்து, ராஜாவின் கோபத்துக்குப் பயப்படாமல் எகிப்தைவிட்டுப் போனான்.”                          (எபிரெயர் 12:24-27)        மோசே புறக்கணித்தது. 1. மோசே, பதவியையும், மேன்மையையும் விட்டு கொடுத்தான். 2. மோசே, பாவ சந்தோஷங்களை புறக்கணித்தான். 3. மோசே, எகிப்தின் பொக்கிஷங்களை புறக்கணித்தான்.        மோசே ஏற்றுக்கொண்டது. 1. மோசே, உபத்திரவத்தையும், பாடுகளையும் ஏற்றுக்கொண்டான். 2. மோசே, அசட்டை பண்ணப்பட்ட, தேவனுடைய ஜனங்களின் நட்பை ஏற்றுக்கொண்டான். 3. மோசே, அவமானத்தையும், அவமதிப்பையும் ஏற்றுக்கொண்டான்.  இவையெல்லாம் மோசேயால் எப்படி செய்ய முடிந்தது? மோசேக்கு விசுவாசம் இருந்தது. அவனது அற்புதமான நடத்தைக்கு, விசுவாசம் முக்கிய ஆதாரமாக இருந்தது. விசுவாசம், அவன் செய்ததை செய்யவும், அவன் […]

Read More

சுய-ஒழுக்கம் (இச்சையடக்கம்) என்றால் என்ன? – Dr.ஸ்டீவன் லாசன். What is Self-Discipline? – Dr.Steven Lawson.

தனிப்பட்ட பரிசுத்த வாழ்வின் வளர்ச்சியானது, நம்முடைய சுய – ஒழுக்கத்தின் வளர்ச்சியின் அடிப்படையிலேயே அதிகமாக தீர்மானிக்கப்படுகிறது. இந்த அடிப்படையான ஒழுக்கம் இல்லாமல், கிறிஸ்துவின் கிருபையில் முன்னேறுவதில் சாத்தியமில்லை. வீட்டிலோ, தொழிலிலோ, அல்லது சபையிலோ இவ்விதமான இடங்களில் ஒழுக்கத்தை கடைபிடிப்பதற்கு முன்பு, சுய – ஒழுக்கத்தை கடைப்பிடிப்பது மிக அவசியம். உண்மையை சொல்லப்போனால், இன்றைய நாட்களில், தனிப்பட்ட ஒழுக்கம், அதிகம் விரும்பபடாத ஒரு காரியமாயிருக்கிறது. நம்முடைய சமுதாயத்தில், பெரும்பாலும் பல கிறிஸ்தவர்கள் மத்தியில் கூட, சுய – ஒழுக்கத்திற்கான எந்த ஒரு வலியுறுத்தலும் எதிர்க்கப்படுகிறது. சட்டவாதம் பேசுபவர்கள், சுய ஒழுக்கமானது, அவர்களுடைய கிறிஸ்தவ சுதந்திரத்தின்  உரிமைகளை பறிப்பது போல, உணர்ந்து, கூக்குரலிடுகிறார்கள். இந்த சுதந்திர எண்ணம் கொண்ட விசுவாசிகள், தனி ஒழுக்கமானது, தங்களுடைய கிறிஸ்துவுக்குள்ளான சுதந்திரத்தை பறித்து, ஒரு சிறு வட்டத்திற்குள் அவர்களை கொண்டுவருவதுபோல உணர்கிறார்கள். ஆனால், இவ்விதமான அனேக விசுவாசிகள், கிறிஸ்துவுக்குள் உள்ள அவர்களுடைய சுதந்திரத்தை தவறான விதத்தில் கையாண்டு, அதினிமித்தம், […]

Read More

தாழ்மையில்லாத இடத்தில், உண்மையான ஆசீர்வாதம் இல்லை. – Dr. பீட்டர் மாஸ்டர்ஸ்.

NO HUMILITY, NO REAL BLESSING – Dr. Peter Masters “அந்தப்படி, இளைஞரே, மூப்பருக்குக் கீழ்படியுங்கள். நீங்களெல்லாரும் ஒருவருக்கொருவர் கீழ்படிந்து, மனத்தாழ்மையை அணிந்துகொள்ளுங்கள்;பெருமையுள்ளவர்களுக்குத் தேவன் எதிர்த்து நிற்கிறார். தாழ்மையுள்ளவர்களுக்கோ கிருபை அளிக்கிறார்.” (1 பேதுரு 5:5). தாழ்மையானது, நம் சபைக்கும், நம்முடைய தனிப்பட்ட வாழ்விற்கும் மிகவும் அவசியமான ஒன்று. நாம், தாழ்மையில் குறைவுபடும்பொழுது, தேவனே நமக்கு எதிராக இருக்கிறார். (தேவன் பெருமையுள்ளவர்களுக்கு எதிர்த்து நிற்கிறார்.) கிரேக்க பதத்தில் பார்க்கும்போது, ஒரு இராணுவ தளபதி தன்னுடைய எதிராளிக்கு எதிராக படையெடுத்து நிற்கும் நிலையை காட்டுகிறது. ஒரு இரட்சிக்கப்படாத மனிதனுடைய வாழ்க்கையில், அவன் பெருமைகொண்டதற்கான, தேவனுடைய நியாயத்தீர்ப்பு, அவன் வாழ்நாளின் கடைசிக்கு ஒத்திப்போடபட்டிருக்கலாம். ஆனால், ஒரு விசுவாசிக்கோ, அவன், தன் தாழ்மையில் குறைவுபடுவதை, தேவன் காணும்போது, அவர் அதிகமாய் பாதிக்கப்பட்டு, அவனுக்கு எதிராக செயல்படுகிறார்.நாம் நம்மைநாமே உயர்த்திக்கொள்ளுகிற எந்த முயற்சியும், அதாவது  நாம் எடுக்கிற ஒவ்வொரு முயற்சியும், மற்றவர்களால் கவனிக்கப்பட வேண்டும், பாராட்டப்பட […]

Read More

உன்னுடைய விசுவாசத்தை வளர்ப்பதற்குண்டான வழிமுறைகள். — ஜார்ஜ் முல்லர்.

Guidelines To Build Your Faith – George Muller. 1.  தேவனுடைய வார்த்தையை கவனமாய் படித்து, அதை தியானம் பண்ணுங்கள். தேவனுடைய வார்த்தையை படிப்பதின் மூலம், விசேஷமாக அதை தியானிப்பதின் மூலம், விசுவாசியானவன், தேவனுடைய குணாதிசயத்தையும், அவருடைய சுபாவத்தையும் மேலும் அறிந்து, அவற்றோடு ஒன்றிப்போகிறான். தேவனுடைய நீதி மற்றும் பரிசுத்தத்திற்கு அடுத்தபடியாக,  அவர் எவ்வளவு அன்புள்ளவர், இரக்கமுள்ளவர், தயையுள்ளவர், ஞானமுள்ளவர், உண்மையுள்ள பிதாவாய் இருக்கிறார் என்று உணர்ந்து கொள்ளுகிறான். ஆகையால், பல்வேறு பாடுகள், இழப்புக்கள், பொருளாதார தேவைகள் மத்தியில் செல்லும் போதும், அவன், அவனுக்கு உதவி செய்யும் தேவனுடைய செயலாற்றும் தன்மையில் இளைப்பாறுகிறவனாய் இருக்கிறான். தேவன், வல்லமையில், சர்வ வல்லவராய் இருக்கிறார் என்றும், ஞானத்தில் முடிவற்றவராய் இருக்கிறார் என்றும், அவர் தம்முடைய மக்களை, விடுவிக்கவும், உதவி செய்யவும் ஆயத்தமாய் இருக்கிறார் என்றும் அவன் தேவனுடைய வார்த்தையில் கற்றுக்கொள்ளுகிறவனாய் இருக்கிறான். தேவனுடைய வார்த்தையை படித்து, அதை தியானம் செய்வது விசுவாசத்தை உறுதிபடுத்துவதற்குண்டான […]

Read More

தெய்வ பயத்தைகுறித்ததான ஆறு கேள்விகள் || 6 Questions about the Fear of God.

— Dr. மைக்கேல் ரீவ்ஸ் கேள்வி 1: பயம் நல்லதா? அல்லது கெட்டதா? அனேக இடங்களில் வேதமானது, பயம் ஒரு தவறானதும், அதிலிருந்து கிறிஸ்துவானவர் நம்மை விடுதலை பண்ண வந்திருக்கிறார் என்பதை தெளிவாக காண்பிக்கிறது. அப்.யோவான் இவ்விதமாக கூறுகிறார், “அன்பிலே பயமில்லை; பூரண அன்பு பயத்தைப் புறம்பே தள்ளும்; பயமானது வேதனையுள்ளது. பயப்படுகிறவன் அன்பில் பூரணப்பட்டவன் அல்ல.” ஒரு பக்கம், கிறிஸ்துவானவர், பயத்திலிருந்து நம்மை விடுதலை பண்ணுகிறார் என்றும் மறுபக்கம் நாம் கடவுளுக்கு மட்டும் பயப்பட வேண்டும் என்று கூறப்படுகிறோம். வேதத்தில், “தெய்வ பயமானது” பெரிய விஷயம்  ஒன்றுமில்லை என்று நம்மை அதைரியப்படுத்துகிறதாககூட இருக்கலாம்.  ஏற்கனவே கவலைப்பட நிறைய இருக்கிறது, இதில வேற நாம் இன்னும் சேர்த்துக்கொள்ளனுமோ என்று தோன்றும். இப்படி கடவுளை  குறித்த பயத்தை தவறாக நினைத்து, சுவிசேஷத்தில் காணப்படும் அன்பும், கிருபையும் நிறைந்த கடவுளோடு ஒப்பிட அவசியமில்லை. சுவிசேஷம் ஒருபக்கம் நம்மை பயத்திலிருந்து விடுவிக்கிறது, மறுபக்கம் பயத்தை கொடுக்கிறது […]

Read More

நீங்கள் சபையில் சேர்ந்திருக்க வேண்டிய பத்து காரணங்கள் – பீட்டர் ஆடம் || Ten Reasons Why You Need to Belong to a Church – Peter Adam

“மேலும், அன்புக்கும் நற்கிரியைகளுக்கும் நாம் ஏவப்படும்படி ஒருவரையொருவர் கவனித்து; சபை கூடிவருதலைச் சிலர் விட்டு விடுகிறதுபோல நாமும் விட்டுவிடாமல், ஒருவருக்கொருவர் புத்திசொல்லக்கடவோம்; நாளானது சமீபித்துவருகிறதை எவ்வளவாய்ப் பார்கிறீர்களோ அவ்வளவாய்ப் புத்திசொல்லவேண்டும்.” (எபிரெயர் 10:24,25). 1. ஏனென்றால், கிறிஸ்தவ ஐக்கியத்தின் ஆதரவும், உற்சாகமும் தொடர்ச்சியாக உங்களுக்கு தேவைப்படுகிறது. கிறிஸ்தவ வாழ்வு என்பது தனித்து வாழும்படியான வாழ்க்கையாக வடிவமைக்கப்படவில்லை. அப்படியாக வாழ நினைப்பவர்கள், வீழ்ச்சியை சந்திப்பர். (பார்க்க எபி 10:25) 2. ஏனென்றால், கிறிஸ்தவ நண்பர்களுகிடையே உள்ள ஐக்கியம், (Christian Fellowship) சபைக்கு மாற்றாக ஒருபோதும் இருக்க முடியாது. உங்களுடைய நண்பர்களை நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்கும்பொழுது, உங்களுடைய எண்ணங்களுக்கும், வாழ்க்கை முறைகளுக்கும் ஒத்து இருக்கிறவர்வைகளை தேர்ந்தெடுக்கிறீர்கள். ஆனால், தேவனோ, ஒருவரிடத்திலிருந்து ஒருவர் கற்றுக்கொள்ளுவதற்காகவே, சபையில் பலதரப்பட்ட மக்களை வைக்கிறார். (பார்க்க தீத்து 2:1-10). 3. ஏனென்றால், வரங்கள், சபையில் அங்கத்தினராக உள்ளவர் மட்டுமே, சரியான விதத்தில் பயன்படுத்த முடியும். வரங்கள், பொதுவாக, சரியான விதத்தில் பயன்படுத்தபடுவதற்கும் […]

Read More

நமது இரட்சகரின் தனிப்பட்ட ஜெபம் || Our Saviour’s Private Prayer — Charles.H.Spurgeon.

“சற்று அப்புறம்போய், முகங்குப்புற விழுந்து: என் பிதாவே, இந்தப்பாத்திரம் என்னைவிட்டு நீங்கக்கூடுமானால் நீங்கும்படி செய்யும்; ஆகிலும் என் சித்தத்தின்படியல்ல, உம்முடைய சித்தத்தின்படியே ஆகக்கடவது என்று ஜெபம்பண்ணினார்.” (மத்தேயு 6:39).  நம்முடைய இரட்சகருடைய தனிப்பட்ட ஜெபத்தில், முக்கியமாக அவருடைய சோதனை வேளையில், கற்றுக்கொள்ளவேண்டிய அற்புதமான விஷயங்களை நாம் பார்க்கலாம். முதலாவது, அது தனிமையான ஜெபமாய் இருந்தது. ஆம், அவர், தனக்கு பிடித்த மூன்று சீடர்களிடமிருந்தும்கூட தனித்து ஜெபம் பண்ணினார். எனக்கு அருமையான விசுவாசியே, முக்கியமாக, சோதனை வேளையில், உன்னுடைய தனி ஜெபத்தில் அதிகமாய் தரித்திரு. குடும்ப ஜெபம், சபை ஜெப கூட்டம், இது மட்டும் போதாது. இவைகள் முக்கியமானதாக இருந்தாலும், தனிப்பட்ட ஜெபம் மட்டுமே, தேவன் தவிர, வேறு ஒருவரும் இதை கேட்காததினால் அதிக தாக்கமுள்ளதாயும், சிறப்பானதாயும் இருக்கிறது. இரண்டாவதாக, அது தாழ்மையான ஜெபமாய் இருந்தது. லூக்கா, முழங்கால் படியிட்டார் என்று சொல்லுகிறார். மற்ற சுவிஷேகர்கள், “முகங்குப்புற விழுந்து” என்று சொல்லுகிறார். இதை […]

Read More

உண்மை கிறிஸ்தவம் போதிக்கும் 15 கொள்கைகள்- 15 Principles True Christianity Teaches -Grant Castleberry

– கிரான்ட் கேஸ்ட்ல்பெர்ரி (Grant Castleberry) 1.  கடவுள் ஒருவரே இப்பிரபஞ்சத்தின் இராஜாவாய், இப்பிரபஞ்சத்தை படைத்தவராய், அதனை அனைத்தும் ஆளுகை செய்கிறவராய்  இருக்கிறார்  என்று உண்மை கிறிஸ்தவம் போதிக்கிறது. (ஆதி 1:1; சங்கீ 47:7; சங்கீ 145:1; ரோமர் 14:17).ஆகையால், அனைத்து மக்களும், கடைசியாக அக்கடவுளுக்கு கணக்கு கூற வேண்டியவர்கள். (அப் 17:31). 2. கர்த்தருடைய வார்த்தை சத்தியமாயிருக்கிறது. ஏனென்றால், தேவன் ஒருவரே சத்தியத்தை  நிலைநாட்டுகிறவராய் இருக்கிறார் என்று உண்மை கிறிஸ்தவம் போதிக்கிறது. (யோவான் 17:17). இந்த சத்தியம், மனுக்குலத்திற்கு கொடுக்கப்பட்ட விசேஷ வெளிப்பாடான, தவறிழைக்காத, கடவுளால் அருளப்பட்ட வேத புத்தகம். (2 தீமோ 3:16). இந்த வார்த்தையின் மூலம், தேவன் இவ்வுலகத்தை ஆட்சி செய்கிற ராஜாவாய், நம்முடைய மீட்ப்பின் அவசியத்தையும், தேவன் அருளிய நமது இரட்சகராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து அறிந்து கொள்கிறோம்.   3. கடவுள்தாமே, இறையாண்மை கொண்ட ஆட்சியாளராக, இறுதி அதிகாரத்தை கொண்டிருப்பதால், அவர் மட்டுமே நீதியின் […]

Read More